Projekt pt. „Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców Wzgórz Dalkowskich po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie 20 Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości.

Read More

Stowarzyszenie Babskie Wzgórza to organizacja zarejestrowana 28.10.2013r z siedzibą w Czernej, na terenie Gminy Żukowice.
Stowarzyszenie swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Założycielami Stowarzyszenia jest 27 kobiet aktywnie działających na obszarach wiejskich w gminach do 5 tys. mieszkańców. Członkami Stowarzyszenia są same kobiety zamieszkające obszar Wzgórz Dalkowskich. Stąd wzięła się nazwa „Babskie Wzgórza”.
W składzie członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawicielki NGO, JST, instytucji kultury, pedagodzy, animatorki lokalne, szkoleniowcy, trenerzy. Część członków Stowarzyszenia stanowią osoby mające doświadczenie w realizacji projektów z ze środków unijnych i krajowych.

Read More

Projekt pt. „Centrum Pozytywnego Seniora” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców Wzgórz Dalkowskich po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie 20 Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości.

Read More