1

Festiwal Społecznych Klubów Seniora

 

Wizyta studyjna

 

Stop e-wykluczeniu – Zajęcia komputerowe

 

Warsztaty „Kuźnia Optymizmu”

 

Zajęcia artystyczno-kulturowe

 

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe